دسته بندی محصولات
برند
دسته بندی

دو شاخه تبدیل ۱۱۰ به ۲۲۰

دو شاخه تبدیل Merkan

دو شاخه تبدیل محافظ نوسان هادرون

دو شاخه تبدیل هادرون

دو شاخه تخت آذر

دو شاخه تخت پیمان

دو شاخه صنعتی پارت

دو شاخه کلیددار

دوشاخه برق ارت دار لگراند

سه راهی صنعتی پارت

سه شاخه صنعتی فردان

مادگی تخت

مادگی توکار IP44 – 250V – 2P+E – 16A

مادگی توکار IP44 – 250V – 3P+E – 16A

مادگی توکار IP44 – 250V – 3P+E – 32A

مادگی توکار IP44 – 250V – 3P+N+E – 16A

مادگی توکار IP44 – 415V – 3P+N+E – 32A

مادگی توکار IP67 – 250V – 3P+E – 16A

مادگی توکار IP67 – 250V – 3P+N+E – 16A

مادگی توکار IP67 – 415V – 3P+E – 63A

دسته
فیلتر بر اساس حروف الفبا

لوگان (LOGAN)

۳۲۵,۰۰۰ تومان۹۸۵,۰۰۰ تومان

رایان ( RAYAN )

۴۸,۰۰۰ تومان۲۴۲,۰۰۰ تومان

پنل خطی توکار دانوب (LINEAR)

۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱,۹۸۷,۵۰۰ تومان

دلفی ( DELPHI )

۲۴۵,۰۰۰ تومان۳۱۸,۰۰۰ تومان

روبی ( RUBY )

۱۲۸,۰۰۰ تومان۱,۱۴۵,۰۰۰ تومان