دسته بندی محصولات
برند
دسته بندی

سیم ۰.۵ افشان

سیم ۰.۷۵ افشان

سیم ۱ افشان

سیم ۱.۵ افشان

سیم ۱۰ افشان

سیم ۱۲۰ افشان

سیم ۱۶ افشان

سیم ۲.۵ افشان

سیم ۲۵ افشان

سیم ۳۵ افشان

سیم ۴ افشان

سیم ۵۰ افشان

سیم ۶ افشان

سیم ۷۰ افشان

سیم ۹۵ افشان

سیم افشان ۰.۵ هادی کاشان

سیم افشان ۰.۷۵ هادی کاشان

سیم افشان ۱ هادی کاشان

سیم افشان ۱.۵ هادی کاشان

سیم افشان ۱۰ هادی کاشان

دسته
فیلتر بر اساس حروف الفبا

طوس ( Tus )

۱۲۹,۰۰۰ تومان۷۰۸,۰۰۰ تومان

کازبک ( KAZBEK )

۳۸۰,۰۰۰ تومان۵۹۰,۰۰۰ تومان

آتریس ( ATRIS )

۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان

آلفا ( Alpha )

۸۳۸,۰۰۰ تومان۳,۱۴۶,۰۰۰ تومان