دسته بندی محصولات
برند
دسته بندی

بیمتال ۱۰-۷ پارس فانال

بیمتال ۱۳-۹ پارس فانال

بیمتال ۱۸-۱۲ پارس فانال

بیمتال ۲۲-۱۶ پارس فانال

بیمتال ۲۶-۱۸ پارس فانال

بیمتال ۳۶-۲۴ پارس فانال

بیمتال ۴-۲.۵ پارس فانال

بیمتال ۴۰-۲۸ پارس فانال

بیمتال ۶-۴ پارس فانال

بیمتال ۸-۵ پارس فانال

کلید اتوماتیک ۱۰۰ آمپر پارس فانال

کلید اتوماتیک ۱۲۵ آمپر پارس فانال

کلید اتوماتیک ۱۲۵ وات قدرت قطع ۲۵KA اف اند جی

کلید اتوماتیک ۱۲۵ وات قدرت قطع ۲۵KA عمق ۱۴۵ اف اند جی

کلید اتوماتیک ۱۶ , ۲۵ وات قدرت قطع ۱۶KA لگراند

کلید اتوماتیک ۱۶۰ آمپر پارس فانال

کلید اتوماتیک ۱۶۰ وات قدرت قطع ۱۶KA لگراند

کلید اتوماتیک ۲۰۰ وات قدرت قطع ۲۵KA لگراند

کلید اتوماتیک ۲۵ وات قدرت قطع ۲۵KA لگراند

کلید اتوماتیک ۲۵, ۴۰, ۶۳, ۱۰۰ وات قدرت قطع ۱۸KA هگر

دسته
فیلتر بر اساس حروف الفبا

تریتون ( TRITON )

۱۲۸,۰۰۰ تومان۴۴۴,۰۰۰ تومان

پاریس ( PARIS )

۲۱۹,۵۰۰ تومان۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان